Data urodzenia
12 stycznia 1949, Kraków

Wykształcenie
1966 – 71 – Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, Uniwersytet Jagielloński

Stopnie i tytuły naukowe
Dr hab. biologii w zakresie biochemii – Wydział Lekarski, AM im. M. Kopernika w Krakowie – 1992
Dr n. przyrodniczych – Wydział Lekarski, AM im. M. Kopernika w Krakowie – 1979
Mgr chemii, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, UJ – 1971

Staże zagraniczne
Purdue University (USA)- staż naukowy: maj 1981- maj 1991
Purdue University (USA) Visiting professor: lipiec 1986- wrzesień 1986
Georg August-Universität (Niemcy) stypendium: lipiec 1988- czerwiec 1989
University of S. Carolina (USA) staż naukowy: luty 1993- kwiecień 1993

Zatrudnienie
Profesor zwyczajny na Wydziale Lekarskim UJ CM od 2008
Kierownik Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM od 2005
Dyrektor Instytutu Biochemii Lekarskiej AM i UJ CM 1996 – 2005
Kierownik Zakładu Chemii Fizjologicznej Instytutu Biochemii Lekarskiej AM/UJ CM i Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM od 1996
Adiunkt w Instytucie Biochemii Lekarskiej AM w latach 1980 – 1996
Asystent i starszy asystent w Instytucie Biochemii Lekarskiej AM w latach 1973 – 1979

Pozycja akademicka
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum od 1 września 2012
Pełnomocnik Rektora UJ ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej w CM w latach 2008 – 2012
Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej w latach 2002 – 2005 i 2005 – 2008
Koordynator Programu Sokrates-Erasmus na Wydziale Lekarskim UJ CM w latach 2002 – 2008
Przewodniczący Rady Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydział Lekarski UJ CM w latach 2002 – 2006, 2006 – 2010 i od roku 2010

Funkcje instytucjonalne
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w latach 1995 – 2001 i 2008 – 2011
Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego od roku 2011

Członkostwo w towarzystwach naukowych
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Zainteresowania naukowe
Badania ekspresji oraz charakterystyki funkcjonalnej białek adhezyjnych i szlaków sygnalizacyjnych zaangażowanych w proces powstawania i rozwoju nowotworów oraz mechanizmów ich funkcjonowania, jak również ocena możliwości wykorzystania metod biofizycznych (Mikroskopia Sił Atomowych) do charakteryzowania właściwości mechanicznych (elastyczność i adhezja) komórek nowotworowych. Celem aktualnie prowadzonych badań jest poszukiwanie metod skutecznego leczenia nowotworów.

Publikacje
Autor i współautor ponad 80 publikacji oraz 150 prezentacji zjazdowych, współautor rozdziałów w monografiach, skryptach i podręcznikach

Dydaktyka
Udział – koordynowanie i prowadzenie zajęć – w kształceniu z zakresu chemii i biochemii studentów kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii, a także studentów kierunku chemia na Wydziałe Chemii UJ od chwili podjęcia pracy na Wydziale Lekarskim w AM w Krakowie w roku 1973. Nauczanie biochemii w języku angielskim w ramach 4- i 6-cio letniego programu anglojęzycznych studiów medycznych realizowanych przez Szkołę Medyczną dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM od roku 1993.

Nagrody
Nagroda zespołowa II st. za badania naukowe, Wydział Nauk Biologicznych PAN, 1985
Złoty Krzyż Zasługi za całokształt działalności badawczej i dydaktycznej, 2002
Nagroda zespołowa za badania naukowe, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2006
liczne nagrody i wyróżnienia Dziekanów Wydziału Lekarskiego i Prorektorów UJ CM za działalność dydaktyczną