O Uczelni

Gdański Uniwersytet Medyczny kształci blisko 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest blisko 800 studentów z zagranicy, co stanowi niemal 16 proc. wszystkich żaków w Uczelni. To ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku. Studenci korzystają z dogodnie zlokalizowanego osiedla studenckiego i nowoczesnej biblioteki naukowej. Do dyspozycji mają również studencki klub “Medyk”.

Uczelnia sukcesywnie awansuje w rankingach najlepszych szkół wyższych. W Rankingu Uczelni Akademickich 2017 Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” GUMed zajął 2 miejsce wśród polskich uczelni medycznych i 8 wśród uczelni akademickich w kraju. Gdański Uniwersytet Medyczny jest niezmiennie najwyżej ocenioną uczelnią Pomorza.

Od wielu lat Uczelnia konsekwentnie realizuje strategię rozwoju w zakresie działalności naukowej i innowacyjnej. Głównym sukcesem i potwierdzeniem wiodącej roli GUMed w zakresie działalności naukowo-badawczej jest wysoka pozycja w rankingu kategoryzacji poszczególnych wydziałów w zewnętrznej ocenie parametrycznej. Ponadto Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej został uznany za Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW). Oznacza to potwierdzenie najwyższej jakości prowadzonych badań naukowych, prestiż oraz dofinansowanie w wysokości do 50 mln zł.

Obok wypełniania zadań dydaktycznych i badawczych, GUMed pełni rolę organu założycielskiego dla 4 zakładów opieki zdrowotnej, w tym 2 szpitali klinicznych – Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Szpitale GUMed niezmiennie pełnią znaczącą rolę w trosce o zdrowie mieszkańców Pomorza i Polski Północnej, oferując unikatowe na skalę regionu możliwości lecznicze. Wysoko kwalifikowana kadra oraz dostępność nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i leczniczego zapewniają wysoki poziom świadczonych usług leczniczych.

Uczelnia stale modernizuje bazę dydaktyczną i kliniczną. W 2011 r. zakończyła się budowa Centrum Medycyny Inwazyjnej, a obecnie trwa budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Połączone jednostki będą stanowić jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych w Europie, przyjazną pacjentom i personelowi szpitalnemu. To tu pacjenci będą mieli dostęp do innowacyjnych metod leczenia i sprzętu medycznego na najwyższym światowym poziomie. Oprócz prowadzenia działalności leczniczej, będą także istotnym ośrodkiem kształcenia przed- i podyplomowego specjalistów w zakresie ochrony zdrowia.

Gdański Uniwersytet Medyczny prowadzi aktywną współpracę międzynarodową w ramach programu Erasmus+, jak również uczestniczy w pracach sieci uniwersytetów bałtyckich Baltic Sea Region University Network i ScanBalt. Jest członkiem organizacji i inicjatyw wspierających umiędzynarodowienie uczelni, w tym m.in. EUPRIO, IROs Forum i Study in Pomorskie.

Uczelnia intensywnie rozwija działalność w ramach tzw. trzeciej misji uniwersytetu współpracującego z otoczeniem w celu transferu wiedzy eksperckiej oraz technologii dla różnych potrzeb społeczno-gospodarczych. Przykładami takich aktywności są liczne programy upowszechniające wiedzę z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu, jak Piknik na Zdrowie, Medyczny Dzień Nauki czy realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego projekt Zdolni z Pomorza.