Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert urodził się 5 grudnia 1953 r. w Słupsku.

WYKSZTAŁCENIE:

1972-1978 – Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.
1991 r. Health services management w University of Birmingham.
2004-2006 – Podyplomowe studia menadżerskie w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie „Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracji zdrowiem publicznym” 2004-2006

ROZWÓJ NAUKOWY:

1984 r. – stopień naukowy doktora nauk medycznych
1992 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
2004 r. – tytuł naukowy profesora nauk medycznych

ROZWÓJ ZAWODOWY:

1983 r. – I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych
1986 r. – II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych
1999 r. – I i II stopień specjalizacji z medycyny rodzinnej oraz II stopień specjalisty w zakresie nefrologii (egzamin zdany z wyróżnieniem).

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego od 1.09 2016 r.

Lekarz – specjalista nefrolog, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej, w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatria. Przewodniczący Rady Naukowej Medicover SA.

Badacz – 90 publikacji (w tym 2 dotyczące badania klinicznego leku), z czego 29 cytowanych 1638 razy, index H 12, IF 77,8; rozdziały w podręcznikach – 8; nagrody Sekretarza Naukowego PAN i Ministra Zdrowia; doświadczenie w pracy laboratoryjnej (Zakład Fizjologii PAN 1973-1979) i badaniach klinicznych (od 1976 – nadal).
Członek Rady Naukowej European Hydration Institute od 2012 roku, członek Rady Naukowej CZD (2013-2015).

Menadżer – Kierownik Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP od 2006, Dyrektor medyczny i kliniczny Szpitala Bielańskiego (2005-2007), w tym p.o. Dyrektora tego Szpitala w latach 2005/2006; Dyrektor Europejskiego Rejestru Dializ i Transplantacji w Londynie, UK (1996-1998); Dyrektor ds. Informatyki Medycznej ICL Poland (1992-1999); Dyrektor Generalny Registry of the European Dialysis and Transplant Association – European Renal Association (1996-1998).

Prezes Centrali Handlu Zagranicznego THP Metronex SA (2002-2004).