O Uczelni

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to Uczelnia o 70-letniej tradycji, dbająca o najwyższe standardy jakości kształcenia, nowoczesna, stale modyfikująca swoją ofertę edukacyjną, dostosowaną do wymogów współczesnego rynku pracy.

W 2017 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, jako jedyna medyczna uczelnia z Polski, został uwzględniony w tegorocznym zestawieniu Academic Ranking of World Universities (ARWU)- znanym jako Lista Szanghajska, w przedziale miejsc od 500 do 800 (ARWU World Top 500 Candidates 2017). SUM został także ujęty w zestawieniu ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2017 w dziedzinie „medycyna kliniczna”.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach należy także do elitarnego grona instytucji, które uzyskały prestiżowe Logo HR Excellence in Research, nadawane przez Komisję Europejską instytucjom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową. Przyznanie Logo oznacza, że uczelnia spełniła wszystkie wymagania w zakresie wdrażania „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, którego zasady zapewniają przyjazne środowisko pracy naukowej oraz transparentne reguły rekrutacji pracowników naukowych.

Baza naukowo-dydaktyczna i kliniczna SUM liczy ogółem ponad 260 jednostek organizacyjnych (katedry, zakłady, kliniki, oddziały kliniczne, kolegia i studia), zlokalizowanych głównie w miastach stanowiących siedziby pięciu wydziałów, tj. w Zabrzu, Katowicach, Sosnowcu i Bytomiu. Od początku misją Uczelni pozostaje kształcenie kadr medycznych na najwyższym, światowym poziomie oraz prowadzenie badań naukowych. SUM kształci na 16 kierunkach studiów prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Oprócz nauczania w języku polskim, od ponad 20 lat Uczelnia kształci przyszłych lekarzy w języku angielskim, a od roku akademickiego 2014/2015 prowadzi studia w języku angielskim na kierunku lekarsko-dentystycznym. Uczelnia oferuje również edukację na studiach doktoranckich i podyplomowych oraz posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk farmaceutycznych.

W SUM działa także Uniwersytet Licealisty, czyli projekt edukacyjny mający na celu popularyzację wiedzy w zakresie nauk ścisłych wśród najzdolniejszych licealistów. Ponadto Uczelnia prowadzi Uniwersytet I wieku, w którym swoją wiedzę z zakresu nauk medycznych poszerzać mogą dzieci w wieku od 11 do 13 lat, oraz Uniwersytet III wieku dla osób, które ukończyły swoją aktywność zawodową.

Uniwersytet posiada także jedną z najnowocześniejszych w Polsce baz dydaktycznych. Flagową inwestycją Uczelni jest Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, które umożliwia odtworzenie warunków pracy prawdziwego szpitala i naukę wykonywania procedur medycznych. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem dwóch kolejnych Centrów Symulacji.

Wygodny dostęp do zasobów cyfrowych uczelni, możliwość prowadzenia wideokonferencji oraz wykorzystanie technologii obrazu 3D otwierają przed studentami nowe perspektywy zdobywania wiedzy i doświadczenia. W Centrum Dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM pracują również urządzenia drukujące 3D, które pozwalają na samodzielny wydruk struktur przestrzennych związków chemicznych oraz modeli anatomicznych
i dentystycznych. Uczelnia wprowadza do procesu kształcenia także e-learning, dzięki czemu część zajęć może odbywać się przez Internet.

SUM współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, w tym z: Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch, Szwecji. Współpraca ta dotyczy m.in. wymiany studentów, wymiany informacji w zakresie programów dydaktycznych oraz wymiany i szkolenia kadry dydaktycznej.