KRAUM gościem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2012 r. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu gościł władze wszystkich uczelni medycznych w Polsce w trakcie organizowanej Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, której gospodarzem był JM Rektor UMP prof. dr hab. Jacek Wysocki. W trakcie dwudniowych obrad w hotelu Andersia, gośćmi Rektora UMP byli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Chlebus, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz, Ich Magnificencje Rektorzy: prof. dr hab. Janusz Moryś (Gdańsk), prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ), prof. dr hab. Paweł Górski (Łódź), prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), prof. dr hab. Marek Ziętek (Wrocław), prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz) oraz Prorektorzy: prof. dr hab. Kazimierz Ciechanowski (Szczecin) i prof. dr hab. Jan Duława (Katowice). Swoją obecnością zaszczycili także przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w osobie prof. dr hab. Aleksandra Nawrata, Narodowego Centrum Nauki w i prof. dr hab. Michała Karońskiego , Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych w osobie prof. dr hab. Leszka Pączka. Naszą Uczelnie w trakcie obrad reprezentowali: Prorektor ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis oraz prof. dr hab. Maciej Zabel Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii. I Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Andrzej Tykarski.

 

W trakcie obrad poruszono palącą kwestię wprowadzenia vacatio legis art. 216 ustawy z 15.01.11r. o działalności leczniczej, przedstawiającego konieczność pokrycia ujemnego wyniku finansowego szpitala klinicznego przez organ założycielski i przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego. Dyskutowano także nad obecną kondycją finansową szpitali klinicznych oraz koniecznością zmiany wyceny niektórych wysokospecjalistycznych procedur medycznych. Profesorowie Leszek Pączek i Grzegorz Oszkinis przedstawili perspektywy akredytacji polskich uczelni medycznych w USA. Natomiast przedstawiciele NCBiR i NCN zaprezentowali sposoby finansowania uczelni medycznych w ramach Programu STRATEGMED i INNOMED.