Posiedzenie KRAUM 7-9.03.2013r. Dolina Charlotty Słupsk

7-9 marca 2013r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w Dolinie Charlotty w Słupsku.Organizatorem spotkania był Gdański Uniwersytet Medyczny.
W trakcie obrad dyskutowano na temat zaawansowania prac nad założeniamiprojektu ustawy o szpitalach klinicznych. W dyskusji wziął udział Wiceminister Zdrowia Krzysztof Chlebus.
Natomiast Przewodnicząca Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Bogumiła Gawryłkiewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP od listopada 2012 r. Omówiła również cele ww. komisji na najbliższe półrocze oraz koordynacje programu MOSTUM oraz Konkursu Samo – Rządź.

Podczas posiedzenie obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin),Prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Jacek Nikliński (Białystok), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań) oraz Prorektorzy: Prof. dr hab. Marta Wawrzynowicz – Syczewska (Szczecin) i Prof. dr hab.  Zygmunt Grzebieniak (Wrocław).