Posiedzenie KRAUM 16 – 18 maja 2013r. Sandomierz

Uniwersytet Medyczny w Lublinie gościł w Sandomierzu Ich Magnificencje Rektorów oraz Dyrektora CMKP, członków Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w dniach 16-18 maja 2013r.

Na posiedzeniu dyskutowano na temat budowy i finansowania Centrum Symulacji Medycznych. Tematem rozmów był również Lekarski i Lekarsko – Dentystyczny Egzamin Końcowy dla absolwentów studiów w języku angielskim.

Podczas spotkania wyłoniono również zwycięzcę w konkursie na Logo KRAUM. Wyróżnienie otrzymał Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

W posiedzeniu wzięli udział: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań) oraz Prorektorzy: Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak (Wrocław) i Prof. dr hab. Zenon Mariak (Białystok).

Na zakończenie obrad, organizator zaprosił gości do zwiedzania Sandomierza.

KRAUM gościem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2012 r. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu gościł władze wszystkich uczelni medycznych w Polsce w trakcie organizowanej Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, której gospodarzem był JM Rektor UMP prof. dr hab. Jacek Wysocki. W trakcie dwudniowych obrad w hotelu Andersia, gośćmi Rektora UMP byli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Chlebus, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz, Ich Magnificencje Rektorzy: prof. dr hab. Janusz Moryś (Gdańsk), prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ), prof. dr hab. Paweł Górski (Łódź), prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), prof. dr hab. Marek Ziętek (Wrocław), prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz) oraz Prorektorzy: prof. dr hab. Kazimierz Ciechanowski (Szczecin) i prof. dr hab. Jan Duława (Katowice). Swoją obecnością zaszczycili także przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w osobie prof. dr hab. Aleksandra Nawrata, Narodowego Centrum Nauki w i prof. dr hab. Michała Karońskiego , Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych w osobie prof. dr hab. Leszka Pączka. Naszą Uczelnie w trakcie obrad reprezentowali: Prorektor ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis oraz prof. dr hab. Maciej Zabel Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii. I Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Andrzej Tykarski.

 

W trakcie obrad poruszono palącą kwestię wprowadzenia vacatio legis art. 216 ustawy z 15.01.11r. o działalności leczniczej, przedstawiającego konieczność pokrycia ujemnego wyniku finansowego szpitala klinicznego przez organ założycielski i przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego. Dyskutowano także nad obecną kondycją finansową szpitali klinicznych oraz koniecznością zmiany wyceny niektórych wysokospecjalistycznych procedur medycznych. Profesorowie Leszek Pączek i Grzegorz Oszkinis przedstawili perspektywy akredytacji polskich uczelni medycznych w USA. Natomiast przedstawiciele NCBiR i NCN zaprezentowali sposoby finansowania uczelni medycznych w ramach Programu STRATEGMED i INNOMED.

 

Posiedzenie KRAUM 8 października 2012r. Gdańsk, Dwór Oliwski

8 października 2012r. odbyło się̨ w Gdańsku posiedzenie KRAUM. W porannych obradach wziął udział Pan Jacek Guliński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Tematem rozmów były planowane zmiany w zakresie praw autorskich.

 

Druga cześć́ posiedzenia KRAUM-u odbyła się̨ w Dworze Oliwskim w Gdańsku. Na zaproszenie Przewodniczącego uczestniczył w niej Wiceminister Zdrowia, Pan Krzysztof Chlebus. Przedmiotem obrad były zagrożenia dla szpitali wynikające z konieczności przekształcenia ich w spółki prawa handlowego lub zamkniecie w wypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego do końca okresu rozliczeniowego.

 

Tego samego dnia odbyła się również uroczystość Centralnej Inauguracji Roku Akademickiego. Wzięli w niej udział wszyscy członkowie KRAUM, immatrykulując nowych studentów swoich uczelni.

 

Obecni byli: z Białegostoku – prorektor ds. studenckich prof. Adrian Chabowski; z Bydgoszczy – prof. Jan Styczyński; z Katowic – prof. Przemysław Jałowiecki; z Krakowa – prorektor ds. Collegium Medicum – prof. Piotr Laidler; z Lublina – prof. Andrzej Drop; z Łodzi – prof. Paweł Górski; z Poznania – prof. Jacek Wysocki; ze Szczecina – prof. Andrzej Ciechanowicz; z Warszawy – prof. Marek Krawczyk; z Wrocławia – prof. Marek Ziętek. W obradach uczestniczyła również̇ prof. Joanna Jędrzejczak, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

 

Posiedzenie KRAUM 6 -7 września 2012r., Pałac w Leźnie

Tematem pierwszego w nowej kadencji posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). była sytuacja szpitali klinicznych na tle obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz propozycje nowelizacji niektórych ustaw. Obrady, które odbyły się̨ w dniach 6-7 września w Pałacu w Leźnie poprowadził prof. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, niedawno wybrany przewodniczący KRAUM.

W konferencji udział wzięli rektorzy polskich uczelni medycznych: z Łodzi – prof. Paweł Górski, z Lublina – prof. Andrzej Drop, z Warszawy – prof. Marek Krawczyk, z Krakowa prorektor ds. Collegium Medicum – prof. Piotr Laidler, z Katowic – prof. Przemysław Jałowiecki, ze Szczecina – prof. Andrzej Ciechanowicz, z Bydgoszczy prorektor ds. Collegium Medicum – prof. Jan Styczyński. Z Poznania przyjechał natomiast prorektor ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego prof. Grzegorz Oszkinis, z Białegostoku – prorektor ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego prof. Zenon Mariak, a z Wrocławia prorektor ds. nauki prof. Zygmunt Grzebieniak. W obradach uczestniczyła również̇ prof. Joanna Jędrzejczak, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Na zaproszenie Przewodniczącego do obrad dołączyli Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz i Wiceminister Zdrowia Krzysztof Chlebus.

Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych zakończyło się̨ po południu, jednak do wielu spraw, także tych dotyczących przyszłości szpitali klinicznych, wracano jeszcze niejednokrotnie podczas mniej oficjalnych rozmów.