KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

W dniach 8-10 października, miała miejsce Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Obrady odbyły się w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Podczas spotkania dyskutowana m.in. o skutkach ewentualnej, obligatoryjnej konsolidacji szpitali klinicznych oraz o kształceniu praktycznym studentów na kierunkach lekarskim i lekarsko – dentystycznym w związku z wprowadzeniem nowych standardów kształcenia.
Rozstrzygnięto również II turę konkursu Samorządów Studenckich Uniwersytetów Medycznych „Samo – Rządź”.

Podczas posiedzenia obecni byli rektorzy: z Gdańska – Prof. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof.Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM , Prof. Andrzej Drop (Lublin), Prof. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof.. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. Jacek Nikliński i Prof.Zenon Mariak (Białystok), Prof. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof.. Marek Ziętek (Wrocław) oraz Prof. Joanna Jędrzejczak z CMKP.

10 października odbyła się również Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015., w której udział wzięli rektorzy uczelni medycznych z całego kraju. Obecny był również Prezydent Bronisław Komorowski, który na ich ręce złożył gratulacje dla wszystkich studentów, rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów.
W trakcie uroczystości najlepsi studenci odebrali symboliczne indeksy.

konferencja_rektorów-8473 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8460 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8444 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8423 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8403 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8399 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8387 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8440

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8434

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8445

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8419

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

W dniach 8-10 października, miała miejsce Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Obrady odbyły się w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Podczas spotkania dyskutowana m.in. o skutkach ewentualnej, obligatoryjnej konsolidacji szpitali klinicznych oraz o kształceniu praktycznym studentów na kierunkach lekarskim i lekarsko – dentystycznym w związku z wprowadzeniem nowych standardów kształcenia.
Rozstrzygnięto również II turę konkursu Samorządów Studenckich Uniwersytetów Medycznych „Samo – Rządź”.

Podczas posiedzenia obecni byli rektorzy: z Gdańska – Prof. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof.Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM , Prof. Andrzej Drop (Lublin), Prof. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof.. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. Jacek Nikliński i Prof.Zenon Mariak (Białystok), Prof. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof.. Marek Ziętek (Wrocław) oraz Prof. Joanna Jędrzejczak z CMKP.

10 października odbyła się również Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015., w której udział wzięli rektorzy uczelni medycznych z całego kraju. Obecny był również Prezydent Bronisław Komorowski, który na ich ręce złożył gratulacje dla wszystkich studentów, rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów.
W trakcie uroczystości najlepsi studenci odebrali symboliczne indeksy.

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 12-14.06.2014r Niepołomice

Na Zamku Królewskim w Niepołomicach, w dniach 12-14 czerwca, miała miejsce Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), której organizatorem był Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Konferencję – na którą przybyli rektorzy wszystkich akademickich uczelni medycznych w kraju – uroczyście otworzyli: Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, jako jej gospodarz i organizator oraz Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Janusz Moryś, jako przewodniczący KRAUM.  W trakcie obrad zebrani rektorzy dyskutowali nad aktualnymi problemami związanymi z funkcjonowaniem uczelni medycznych oraz podległych im szpitali klinicznych. Podczas obrad wystąpił Wiceminister Zdrowia Igor Radziewicz – Winnicki, który mówił na temat rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce.
Podczas posiedzenia obecni byli rektorzy: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Radzisław Kordek , Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Joanna Lewin – Kowalik (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Adrian Chabowski (Białystok), Prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis (Poznań), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof. dr hab.  Michał Jeleń (Wrocław) oraz Prof. Joanna Jędrzejczak z CMKP.

Kolejne spotkanie w ramach KRAUM odbędzie się 12-14 czerwca 2014r. w Niepołomicach

Kolejne spotkanie w ramach KRAUM odbędzie się 12-14 czerwca 2014r. w Niepołomicach – organizatorem jest Collegium Medicum UJ w Krakowie.

KRAUM 20-22.03.2014r. Dolina Charlotty Słupsk

20 – 22 marca 2014r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w Dolinie Charlotty w Słupsku.Organizatorem spotkania był Gdański Uniwersytet Medyczny.
W trakcie obrad dyskutowano na temat problemu miejsc rezydenckich dla absolwentów dwóch roczników, którzy ukończą studia jednocześnie w 2018r.
Podczas posiedzenie obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków),Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Zenon Mariak (Białystok), Prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis (Poznań) oraz Prorektorzy: Prof. dr hab. Kazimierz Ciechanowski (Szczecin) i Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak (Wrocław).

Zbliżające się posiedzenie KRAUM

Następne posiedzenie KRAUM odbędzie się 20-22.03.2014r. w Dolinie Charlotty w Słupsku.

Obrady KRAUM 8-11 stycznia 2014r. Katowice

W Katowicach miały miejsce obrady Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Gospodarzem konferencji był Śląski Uniwersytet Medyczny. W trakcie spotkania rektorzy obradowali nad problemem roli uczelni medycznych w funkcjonowaniu i rozwoju polskiej onkologii jak również dyskutowali nad zaawansowaniem prac nad założeniami do ustawy o szpitalach klinicznych. W trakcie obrad przyjęto m. in. stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w sprawie roli uczelni medycznych w tworzeniu rozwiązań systemowych w obszarze onkologii. Rektorzy opowiedzieli się za koniecznością weryfikacji i ujednoliceniem standardów nauczania onkologii w związku z ustawową koniecznością upraktycznienia studiów z powodu likwidacji stażu podyplomowego.

Rektorzy zawnioskowali również o pilne określenie harmonogramu prac remontowo-inwestycyjnych wraz z harmonogramem finansowania tych prac przez Ministerstwo Zdrowia w uczelniach medycznych, zapewniających powstanie infrastruktury dla Centrów Symulacji Medycznych, niezbędnych do wdrożenia praktycznego kształcenia na kierunkach medycznych oraz weryfikacji efektów tego kształcenia.

W obradach wzięli udział:

z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. dr hab. Marek Zietek (Wrocław) i Prof. dr hab. Jacek Nikliński (Białystok) oraz Prof. dr hab. Marta Wawrzynowicz – Syczewska (Szczecin).

Posiedzenie KRAUM 9-11 października 2013r. Wrocław

9-11 października 2013 r. odbyło się spotkanie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Uniwersytecie im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Podczas spotkania rozmawiano sytuacji szpitali klinicznych, czy o zatrudnieniu nauczycieli akademickich/ lekarzy w uczelni i podmiocie leczniczym wobec, którego uczelnia medyczna nie jest podmiotem tworzącym. Została przeprowadzona również II tura konkursu dla studentów „Samo –Rządź”

Podczas posiedzenia byli obecni:

W posiedzeniu wzięli udział: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. dr hab. Marek Ziętek Wrocław) oraz Prorektor Prof. dr hab. Zenon Mariak (Białystok).

11.10.2013r. miała miejsce Centralna Inauguracja Uczelni Medycznych, otwierająca rok akademicki 2013/2014, która była zwieńczeniem obrad KRAUMu.

Posiedzenie KRAUM 10 czerwca 2013r. Warszawa, Ministerstwo Zdrowia

Na zaproszenie Ministra Bartosza Arłukowicza, 10 czerwca 2013r. w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie, odbyło się posiedzenie KRAUM wraz z przedstawicielami resortu zdrowia.

Tematem spotkania był stopień zaawansowania prac nad założeniami projektu ustawy o szpitalach klinicznych.

W posiedzeniu wzięli udział:

Ministerstwo Zdrowia:

Pan Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia

Pan Krzysztof Chlebus – Wiceminister Zdrowia

Pan Sławomir Neumann – Wiceminister Zdrowia

KRAUM: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof. dr hab. Marek Ziętek (Wrocław) oraz Prorektorzy: Prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis (Poznań) i Prof. dr hab. Zenon Mariak (Białystok).

 

Posiedzenie KRAUM 7-9.03.2013r. Dolina Charlotty Słupsk

7-9 marca 2013r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w Dolinie Charlotty w Słupsku.Organizatorem spotkania był Gdański Uniwersytet Medyczny.
W trakcie obrad dyskutowano na temat zaawansowania prac nad założeniamiprojektu ustawy o szpitalach klinicznych. W dyskusji wziął udział Wiceminister Zdrowia Krzysztof Chlebus.
Natomiast Przewodnicząca Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Bogumiła Gawryłkiewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP od listopada 2012 r. Omówiła również cele ww. komisji na najbliższe półrocze oraz koordynacje programu MOSTUM oraz Konkursu Samo – Rządź.

Podczas posiedzenie obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin),Prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Jacek Nikliński (Białystok), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań) oraz Prorektorzy: Prof. dr hab. Marta Wawrzynowicz – Syczewska (Szczecin) i Prof. dr hab.  Zygmunt Grzebieniak (Wrocław).