Posiedzenie KRAUM 8 października 2012r. Gdańsk, Dwór Oliwski

8 października 2012r. odbyło się̨ w Gdańsku posiedzenie KRAUM. W porannych obradach wziął udział Pan Jacek Guliński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Tematem rozmów były planowane zmiany w zakresie praw autorskich.

 

Druga cześć́ posiedzenia KRAUM-u odbyła się̨ w Dworze Oliwskim w Gdańsku. Na zaproszenie Przewodniczącego uczestniczył w niej Wiceminister Zdrowia, Pan Krzysztof Chlebus. Przedmiotem obrad były zagrożenia dla szpitali wynikające z konieczności przekształcenia ich w spółki prawa handlowego lub zamkniecie w wypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego do końca okresu rozliczeniowego.

 

Tego samego dnia odbyła się również uroczystość Centralnej Inauguracji Roku Akademickiego. Wzięli w niej udział wszyscy członkowie KRAUM, immatrykulując nowych studentów swoich uczelni.

 

Obecni byli: z Białegostoku – prorektor ds. studenckich prof. Adrian Chabowski; z Bydgoszczy – prof. Jan Styczyński; z Katowic – prof. Przemysław Jałowiecki; z Krakowa – prorektor ds. Collegium Medicum – prof. Piotr Laidler; z Lublina – prof. Andrzej Drop; z Łodzi – prof. Paweł Górski; z Poznania – prof. Jacek Wysocki; ze Szczecina – prof. Andrzej Ciechanowicz; z Warszawy – prof. Marek Krawczyk; z Wrocławia – prof. Marek Ziętek. W obradach uczestniczyła również̇ prof. Joanna Jędrzejczak, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

 

Posiedzenie KRAUM 6 -7 września 2012r., Pałac w Leźnie

Tematem pierwszego w nowej kadencji posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). była sytuacja szpitali klinicznych na tle obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz propozycje nowelizacji niektórych ustaw. Obrady, które odbyły się̨ w dniach 6-7 września w Pałacu w Leźnie poprowadził prof. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, niedawno wybrany przewodniczący KRAUM.

W konferencji udział wzięli rektorzy polskich uczelni medycznych: z Łodzi – prof. Paweł Górski, z Lublina – prof. Andrzej Drop, z Warszawy – prof. Marek Krawczyk, z Krakowa prorektor ds. Collegium Medicum – prof. Piotr Laidler, z Katowic – prof. Przemysław Jałowiecki, ze Szczecina – prof. Andrzej Ciechanowicz, z Bydgoszczy prorektor ds. Collegium Medicum – prof. Jan Styczyński. Z Poznania przyjechał natomiast prorektor ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego prof. Grzegorz Oszkinis, z Białegostoku – prorektor ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego prof. Zenon Mariak, a z Wrocławia prorektor ds. nauki prof. Zygmunt Grzebieniak. W obradach uczestniczyła również̇ prof. Joanna Jędrzejczak, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Na zaproszenie Przewodniczącego do obrad dołączyli Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz i Wiceminister Zdrowia Krzysztof Chlebus.

Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych zakończyło się̨ po południu, jednak do wielu spraw, także tych dotyczących przyszłości szpitali klinicznych, wracano jeszcze niejednokrotnie podczas mniej oficjalnych rozmów.